Chuyển đổi chữ VIẾT HOA sang viết thường

  • 29 Nov 2018
  • Rate this item
    (6 votes)

Khi soạn thảo văn bản với word có những lúc vô tình chúng ta lỡ Capslock hết nội dụng tuy nhiên như vậy là không cần thiết và nhìn văn bản sẽ xấu đi. 

Rất nhiều bạn sẽ xóa đi gõ lại như vậy sẽ mất thời gian, hôm nay Top Thủ Thuật sẽ mẹo cho các bạn phím tắt giúp chuyển đổi chữ viết hoa sang viết thường hoặc ngược lại.

B1: Đầu tiên bạn chọn hết toàn bộ nội dung đã lỡ viết capslock.

B2: Bạn nhấn phím Shift + F3 trên bàn phím ta sẽ đucợ kết qua như mong muốn.

Như vậy chỉ một tổ hợp phím tắt Shift+F3 Top Thủ Thuật đã giúp các bạn chuyển đổi chữ thường sang chữ viết hoa và ngược lại một cách dễ dàng. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong cong tác soạn thảo văn bản.

Lib VHU

VHU