Xuống dòng trong cùng một ô excel

  • 29 Nov 2018
  • Rate this item
    (21 votes)

Trong Excel khi bạn thực hiện nhập liệu, sẽ có những dữ liệu dài nên không thể hiển thị hết nội dung dữ liệu đó. Vì vậy, chỉ còn cách bạn phải thực hiện việc xuống dòng trong excel để có thể hiển thị hết nội dung đó.

Hôm nay Top Thu Thuật sẽ hướng dẫn các bạn  2 cách đơn giản nhất để  xuống dòng trong excel

loading...
More in this category: Phím tắt trong excel »

Lib VHU

VHU